Biljartclub Cyclus

Als gebruiker van Buurthuis Ponderosa hebben wij de mogelijkheid gekregen om ons via deze digitale weg aan u voor te stellen.

Cyclus is een biljartclub met een lang verleden en maakt sinds 1984 gebruik van de biljartzaal in Ponderosa die is uitgerust met twee biljarttafels.
De club bestaat al jaar en dag uit zo’n 12 tot 14 leden met een gemiddelde leeftijd van ca. 60 jaar. Het spelen van het biljartspel wordt dan ook ervaren als plezier en ontspanning en er wordt alleen in een clubcompetitie gespeeld, dus niet voor een bond of iets dergelijks.

Het spel dat hier gespeeld word is het LIBRE en sinds dit jaar gaan wij ook beginnen met BANDSTOTEN. Dit spel is dus niet zo libre, maar er moet tijdens het maken van een carambole wel minstens één band worden geraakt. Dit vereist wat meer inzicht en vaardigheid, maar verhoogd spelplezier is de gedachte hierachter.

De avonden dat CYCLUS speelt zijn de donderdagen vanaf de maand september tot en met de maand april. Om iedereen minstens twee keer op een avond te kunnen laten spelen begint de avond met biljarten om 19:00 uur en zal dan eindigen omstreeks 23:00 uur.

De club wordt geleid door een gekozen bestuur dat voor 2015 bestaat uit:
Voorzitter: Wim Könst
Secretaris: Henk van der Sluis (tevens wedstrijdleider)
Penningmeester: Fons Joukes

De uitslagen van de 29-ste speelavond op 21 april 2016, tevens de eindstanden van het seizoen 2015 – 2016:

LIBRE

1. J. v.d. Mey
2. T. Karlas
3. F. Joukes
4. J. Bon
5. W. Könst
6. H. van der Sluis
7. H. Stroeve
8. J. van Kranenburg
9. Th. Cornelisse
10. J. Lenssinck
11. B. Fransen
12. W. Kortstra
13. A. Verpoorten
100,75%
92,58%
85,40%
83,25%
82,90%
78,77%
77,65%
72,44%
71,87%
70,86%
70,84%
57,33%
45,82%
BANDSTOTEN

1. J. v.d. Mey
2. F. Joukes
3. T. Karlas
4. W. Könst
5. H. Stroeve
6. W. Kortstra
7. B. Fransen
8. J. Bon
9. Th. Cornelisse
10. J. van Kranenburg
11. H. van der Sluis
12. A. Verpoorten
129,49%
108,86%
106,79%
100,44%
97,72%
96,83%
95,98%
93,05%
90,35%
88,74%
85,79%
66,26%

De nieuwe gemiddelden en nieuwe aantallen caramboles:

LIBRE

1. J. v.d. Mey
2. T. Karlas
3. F. Joukes
4. J. Bon
5. W. Könst
6. H. van der Sluis
7. H. Stroeve
8. J. van Kranenburg
9. Th. Cornelisse
10. J. Lenssinck
11. B. Fransen
12. W. Kortstra
13. A. Verpoorten
1,20 – 36
2,27 – 68
1,37 – 41
1,00 – 30
1,07 – 32
1,50 – 45
1,33 – 40
1,33 – 40
1,03 – 31
0,40 – 12
0,53 – 16
1,00 – 30
0,40 – 12
BANDSTOTEN

1. J. v.d. Mey
2. F. Joukes
3. T. Karlas
4. W. Könst
5. H. Stroeve
6. W. Kortstra
7. B. Fransen
8. J. Bon
9. Th. Cornelisse
10. J. van Kranenburg
11. H. van der Sluis
12. A. Verpoorten
0,71 – 21
0,76 – 23
1,29 – 39
1,66 – 20
0,80 – 24
0,50 – 15
0,33 – 10
0,53 – 16
0,53 – 16
0,77 – 23
0,77 – 23
0,30 – 9

Ook in 2016 is er nog plaats voor nieuwe, enthousiaste leden om onze club te versterken.
Bent u geïnteresseerd, stuur dan een email naar onze secretaris met vermelding van uw naam en telefoonnummer. Hij neemt dan z.s.m. contact met u op.
Email: h.vd.sluis@kpnmail.nl

De financiële bijdrage die wij van onze leden vragen voor het speelseizoen 2015 – 2016 is € 135,00